2007-03-07

Защо системата за социално осигуряване е финансова пирамида?

Защо системата за социално осигуряване е финансова пирамида?Ото фон Бисмарк
"Бащата" на
соц. осигуряване

През далечната 1889 година, Германия била изправена пред икономическа криза. Същата година, Ото Фон Бисмарк въвел коренно нова система за "застраховане на възрастните хора и инвалиди".

Идеята била абсолютно същата като на съвременното социално осигуряване - събират се вноски от работещите, които се влагат във фонд, от който се плаща на пенсионерите ("възрастните хора"). Системата се основава на факта, че прираста на населението расте, и ще има повече млади хора, които ще изплащат парите на пенсионерите.

Тази система за социално осигуряване, изглежда доста сходна със "бизнес модела" на един италиански емигрант на име Карло (Чарлз) Понзи. На този млад човек се приписва измислянето на първата финансова пирамида, през 1918 година.

"Пирамидата" представлявал "фонд", в който инвеститорите инвестирали парите си, и който използувал парите за изплащане на "дивиденти" на предишните инвеститори.

Карло Понзи
"Бащата" на
"пирамидите"

През деветдесетте години, подобна схема бе използувана от гордите български последователи на г-н Понзи - "фараоните" в т.н. "Пловдивска игра".

Днес, в интернет има много "пирамиди". Те се наричат HYIP (High Yield Investment Programs) - инвестиционни програми с висока доходност. Потърсете в интернет и ще намерите много такива примери.

Всички тези "системи" са НАКАЗУЕМИ и НЕЗАКОННИ, за разлика от системата за социално осигуряване която е общоприета, може би, защото е организирана от държавата.

Нека се върнем на системата за социално осигуряване. Както добре знаем, в България, а също и в Европейския Съюз, населението застарява, и това заставя правителствата да повишават вноските за социално осигуряване, и да намаляват парите получавани от пенсионерите. При положение, че един работник печели много, това значи, че той ще плаща по-висока вноска за осигуровка. По този начин, държавата НАКАЗВА работните хора, и ПООЩРЯВА мързеливите.

Ако се говори за САЩ, е много важно да се отбележи, че там има висока имиграция (миграция към САЩ), която компенсира техния негативен естествен прираст.

Любознателния читател, би си задал въпроса - "Защо г-н Понзи е направил тази схема?", отговора е, че той е направил схемата за да може да забогатее. Не за забогатяване на инвеститорите, а за свое собствено благо.

По същия начин, държавата използува системата за социално осигуряване за свое собствено благо. От фондовете се "източват" суми за всякакви други неща, но не и за целта за която са предназначени. Това е така защото управляващите не могат (или не искат) да контролират разходите си.

Още Жан Жак Русо е написал, че първата цел на членовете на едно правителство е тяхното собствено облагодетелстване. Втората цел е запазването на правителството като цяло, и чак третата и последна цел е правителството да служи на народа си.

Миналата седмица (26.02.2007) в конгреса на САЩ имаше обсъждане заUS фонда за социално осигуряване, един конгресмен направи следното изказване - "Защо не направим един нов фонд, от който да не крадем?" ("What would you think about establishing a true Social Security trust fund, one that couldn't be used for any purpose except what it was intended for, and that's to pay for social security benefits?"). Отговориха му, че фонда който е в момента е бил направен през деветдесетте години точно с тази цел, а в момента е празен.

За разлика от България, в САЩ си признават каква е реалната ситуация, може би защото САЩ са пред огромна криза за социалното осигуряване.

Да се готви България :-)(c) 07.MAR.2007, Nikolay Mihaylov
nmmm@nmmm.nu

Няма коментари: