2007-06-20

Interest only loan вече и в България

Interest only loan вече и в БългарияБългаринът вече може да кандидатства за Interest only loan (незнам защо наречен "револвиращ кредит")

Повече по темата в Investor.bg:
Револвиращ кредит намалява вноската за жилище с 28%

Нека да разгледаме някой пасажи:
Надеждата на този кредитополучател е след седем години да има по-високи доходи и реално да отложи голяма част от бремето на кредита си за тогава.
Интересно твърдение, наистина бъдещето е светло, но да знаеш че не си изплатил нищо е доста глупаво решение :)
А за клиента е много по-добре главницата да „чака“ за изплащане след например 25 години, когато може да се изтегли нов кредит или да се продаде жилището, когато то би трябвало да е поскъпнало значително. През целия този период при такъв продукт бихме плащали не 11% годишно, а 7% и по-малко ако лихвените нива в България се доближат до европейските, а именно около 4%.
Харесва ми разсъждението, няма нито една дума "АКО". :)
"Да изтеглим нов кредит, за да изплатим стария" е един известен похват, който се ползва широко в САЩ.
Дали жилището дали ще е по-скъпо, зависи от части от инфлацията. Но лихвата на кредите зависи от основния лихвен процент, който се увеличава с инфлацията.
Причината хората да взимат такива кредити е очакваното повишение на цените и продажба на имота, с която да се изплати първоначалният кредит и да остане печалба.
Да печалба ще има най-вероятно, но обезценена от инфлацията.
В Западна Европа голяма част от жилищата се купуват с кредити, по които се плащат само лихви, без главница, поясни банкерът *******. Това означава, че месечните вноски са по-ниски, но също така след 20 години кредитът изобщо не е изплатен, ами стои в целия си размер за плащане.
Да... тогава банката, ще изкара още "малко" пари, като ви кредитира отново.


(c) 20.JUN.2007, Nikolay Mihaylov

Няма коментари: