2007-07-27

Анализ на българските инвестиционни фондове

Анализ на българските инвестиционни фондове


Днес имах разговор с един читател на www.novini.net . Той ми зададе въпроса, кой фонд търгуващ на БФБ в България е най-добър, и дали фонда на Капман не е пирамида. След това ми изпрати файл който беше нещо като проспект на българските фондове, заедно със реализираната доходност до момента. Този файл ме наведе на различни "размисли", в следствие на което направих следната сравнителна таблица.

Когато даден човек реши да инвестира във фонд, той очаква по висока доходност от колкото ако парите му са на депозит в някоя банка. Също така, човека очаква доходността му да е по висока от инфлацията в страната. Все пак инвестицията във фонд е рисково начинание.

В България, лесно може да се намери депозит със 7-8% годишна лихва. Тъй като при депозита, парите са "замразени" за цяла година, вместо това аз използувах основния лихвен процент на БНБ, който е 3.84%. Оказа се, че има фондове които *НЕ* постигат тази доходност.

Може много да се спекулира колко е точно инфлацията в България. Затова реших да ползувам официалната инфлация според даните на НСИ - до момента - 2.20%. Според БНБ средната инфлация за миналата година е 7.30%. Оказа се, че има фондове чиято доходност е *ПО-НИСКА* от инфлацията за 2006 година.

Поправка (27.JUN.2007 16:45):
Инфлацията за последния месец по данни на НСИ вече е 5.6%.
Това е по голяма стойност от стойността на основния лихвен процент, което вече е "нормално".

За да се определи колко добре един фонд се справя със своите задачи, трябва да се сравнят неговите резултати с борсовите индекси. За незапознатите ще спомена, че борсовия индекс се калкулира по някаква формула, въз основа на цените на няколко акции. В България има 2 важни борсови индекса SOFIX (индекс на "големите" фирми) и BG40 (вклщючващ 40 различни фирми). От началото на 2007 година, SOFIX е нарастнал 15%, а BG40 - 55%. Оказва се, че около 10% от фондовете не са постигнали 15%, и нито един не е постигнал над 55%.

Важно е да се отбележи, че някой от фондовете не инвестират в акции, а в други "инструменти", например облигации. Тяхната дейнотст не може да се прецени, сравнявайки ги със SOFIX или BG40.

Явно фондовете постигнали над 20-25% за годината, не са пирамиди, а по-скоро са инвестирали по-умерено и в повечето случаи - не само в акции. За фондовете постигнали под 20%, просто ще замълча.


#Инвест. фондДоход
юли.07
%
Инфл.
юли.07
(НСИ)
ОЛП
юни.07
(БНБ)
Инфл.
2006
(БНБ)
SOFIXBG40
  %2.20
5.60
3.847.3015.3155.05
1ДФ Капман Макс44.1800     
2ДФ Статус Нови Акции42.0577     
3ДФ Юг Маркет Максимум38.4405     
4ИД БенчМарк Фонд-235.5100     
5ИД Адванс Инвест33.2800     
6ДФ Ти Би Ай Динамик33.2000     
7ИД Елана Високодоходен Фонд33.1900     
8ДФ ОББ Премиум Акции33.0467     
9ДФ Алфа Индекс Топ 2030.9900     
10ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд28.8500     
11ДФ Елана Балансиран Евро Фонд27.2800     
12ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд24.8238     
13ИД Капман Капитал24.8200     
14ДФ ДСК Растеж23.4104     
15ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд23.4041     
16ДФ КД Акции България23.1400     
17ДФ Адванс Източна Европа22.2100     
18ИД ОББ Балансиран Фонд21.0369     
19ДФ Ти Би Ай Хармония20.5100     
20ДФ БенчМарк Фонд-119.4300     
21ИД КД Пеликан17.1000     
22ДФ ДСК Баланс16.1076     
23ДФ БенчMарк Фонд-315.1700     
24ДФ Ти Би Ай Комфорт11.6500     
25ДФ Алфа Индекс Имоти11.4600     
26ДФ КД Облигации България8.4000     
27ДФ ОББ Платинум Облигации5.1105     
28ИД Златен Лев5.0600     
29ДФ ДСК Стандарт3.0403     
30ИД Ти Би Ай Евробонд2.9900     
31ИД Елана Еврофонд2.4700     

© 27.JUL.2007, Николай Михайлов

Няма коментари: