2007-07-24

Guest Article: Не вярвам франчайзингът в недвижимите имоти да има голям успех у нас

С любезното съдействие на г-н Милчо Матев, Ви представяме следното интервю за франчайзингът при агенциите за недвижими имоти:Не вярвам франчайзингът в недвижимите имоти да има голям успех у нас


Интервю с г-н Милчо Матев, управител на агенция ИМОТИ-ВАРНА за франчайзинга в сферата на имотите

- Г-н Матев, знаем вашето отрицателно отношение към франчайзингодателите в областта на недвижимите имоти. Защо Вие реагирате така?

- Франчайзингът (franchising) е една доста разпространена форма на правене на бизнес в икономически развитите страни. Той позволява сравнително малки и неопитни компании бързо да развият дейност в някаква сфера, като използват известна търговска марка и концепцията за правене на бизнес на франчайзингодателя.

- Нека да поясним малко по-подробно за читателите...

- Франчайзингът на практика е даване под наем от франчайзингодателят на търговска марка(бренд), лого и цялостната концепция за правене на бизнес на франчайзингополучателя. Обикновено франчайзингодателя поставя строги изисквания към продуктите и услугите, които са предмет на договора.Собствеността върху развивания бизнес обаче си остава на франчайзингополучателя, т.е той е в някаква степен независим. За правото да ползва по-горепосочените права франчайзингополучателя заплаща първоначална еднократна такса за включване и по-нататък ежемесечни комисионни(наричани още роялти).

В недвижимите имоти сега наблюдаваме т.н. мастерфранчайз, което означава, че франчайзингодателят е предоставил правата на веригата за дадена територия, в случая България, на избрания мастер франчайзополучател, който от своя страна да развие франчайз концепцията на територията на страната, като от своя страна продава франчайз права на крайни получатели. Такива чужди франчайзинги, до колкото съм запознат, в България в областта на недвижимите имоти са RE/MAX, ERA и Century 21, а има също и някои наши вериги.

- Казаното до тук звучи добре, така че на какво се базира недоволството ви?

- Лично аз много се дразня от начина,по който част от тези мастерфранчайзингополучатели се опитват да си спечелят клиенти и от начина им на водене на реклама. Например,една от посочените по-горе фирми обявява,че са направили проучване на пазара и установили,че 93% от българите живеят в собствено жилище. Първо, това е факт, публично известен ни от статистиката и второ с какви ресурси, опит и знания по статистика разполагат от този мастерфранчайз (с екип едва ли по-голям от десетина човека), че да правят такива проучвания, които са по силите само на Националния статистически институт. Или пък дават интервюта, в които се изказват псевдокомпетентно за състоянието на пазара на недвижими имоти и то в цялата страна - такива изказвания аз мога да приема от големите български вериги агенции, със собствен и реален поглед върху пазара, но не и от продавачите на франчайзинг, без някакъв особен опит в посредничеството с недвижимости у нас.

Друг пример-от друг франчайз ни заявяват,че до 5 години едва ли не всички независими агенции ще фалират и ще останат само те на пазара. Нещо,което не е факт в нито една страна по света. Или от позицията на някакви ментори да се опитват да ни учат как се продават имоти. И то хора, чиито опит в този бизнес е меко казано символичен. Никой няма да стане свръх професионалист, ако си окачи на сутринта табела с някоя известна марка.

Всъщност, тези няколко примера илюстрират начина,по който се опитват да си правят евтин ПР и то на гърба на работещите агенции. Според мен това се разминава и с изискванията, които те които те предварително заявяват, че ще спазват във своята работа.

Аз пък ще кажа нещо друго. Не вярвам франчайзингът в недвижимите имоти да има голям успех у нас. Българинът е творец и индивидуалист и не очаквам да се хвърли презглава да го учат как да прави бизнес в собствената му страна (с което в никакъв случай не омаловажавам обучението и международния опит). Вместо да дава тези големи суми пари-15 000Е -20 000Е на франчайзингодателя, а също и част от комисионните от всяка сделка, по-добре да ги инвестира в собствения си бизнес-в офис техника, обзавеждане, обучение, реклама, софтуер и т.н. И в подкрепа на думите си ще кажа,че до преди 10-15 г. у нас нямаше на практика никакъв пазар на недвижими имоти и на практика никакви пазарни отношения в обществото. И да погледнем сега имотния сектор, да отворим големите сайтове за недвижимости, да посетим големите световни изложби и ще видим, че българските агенции са представени навсякъде много добре. И всичко това се постигна за този толкова кратък срок, естествено, без намесата на някой франчайзингодател! Моето мнение е, че българските агенции са вече на световно ниво. Доказва го и работата на чужди агенции, отворили офиси у нас и чиято работа едва ли е по-добра от тази на нашите посреднически фирми.

Още нещо-без да обиждам някого, ако някоя агенция не може сама да си организира работата, да си подбере и обучи персонала, да си развива бизнеса и да купи франчайзинг ,то тя ще си остане една слаба агенция.

А на мастерфранчайзите у нас пожелавам да са по-внимателни, като си правят PR; да уважават интелигентността на българина и да внимават с прогнозите, защото може да им се наложи сами да се хванат за работа и да работят като агенции.А това не е лесно!Интервюто на в-к "Борса имоти".

Няма коментари: