2007-04-23

Инфлацията и медните монети в САЩ

Представител на Монетния двор на САЩ е съобщил, че в момента има недостиг на медни монети.

Цената на медта в медните USD монети, в момента е по-ниска от цената на деноминация на самата монета, и крупни инвеститори масово изкупуват медни монети, претопяват ги, и продават или използуват медта на доста по-висока цена.

Ситуацията напомня изкупуването на монети от 2 лева през деветдесетте години, с цел производството на шайби (за болтове).


изглежда USD центовете
имат покритие в ... мед

1 коментар:

NMMM.NU каза...

Същата ситуация става в Русия:
Steel coins in Russia