2007-05-28

Guest Article: Какво представляват суап числата или как да печелим от лихвения диференциал

С любезното съдействие на Инвестор.BG, Ви представяме една много интересна статия, която показва как можем да ползуваме Carry Trade "в домашни условия".

Николай


Какво представляват суап числата или как да печелим от лихвения диференциал

От: Георги Пантеров
g.panterov@investor.bg
17.04.2007 12:20
http://www.investor.bg/

Инвестирайки на Форекс, вие сте част от най-ликвидния и най-големия пазар в света. Дневният оборот на валутните пазари достига над 1,9 трлн. долара. За сравнение, дневният оборот на нюйоркската фондова борса е само 25 млрд. долара.

За много от индивидуалните инвеститори единственият начин да печелиш от Форекс е чрез спекулации, тоест на базата на пазарен анализ (най-често технически или фундаментален) се инвестира във валутни двойки (EUR/USD, USD/JPY и т.н.). Позицията може да бъде дълга (когато се използва втората валута от двойката, за да се закупи първата) или къса (когато се използва първата валута от двойката, за да се закупи втората).

Така например, ако инвеститор отвори дълга позиция в EUR/USD на ниво от 1,3400, след което котировката се повиши до 1,3500, инвеститорът ще затвори позицията с чиста печалба от 100 пипса (един пипс е равен на 1/10 000 от стойността на позицията или на 1/100 от стойността на позицията при валутни двойки, в които участва японската йена, като резултатът е във втората валута).

Спекулирането с посоката на цените обаче далеч не е единствения начин за печалба на форекс. Положителен резултат може да се реализира и от лихвения диференциал между валутите. Това става, като се закупи високолихвена валута с нисколихвена такава (под лихва се има предвид основният лихвен процент в дадената държава). Тогава вашият брокер ще ви „награждава“ с определен брой пипсове за всеки ден, в който държите отворена позицията. Това на практика е тип carry trade инвестиция. Този тип инвестиция е много популярен измежду големите пенсионни и взаимни фондове.

Пример:

Основният лихвен процент в САЩ е 5,25, докато в Япония е 0,5. Така лихвеният диференциал е 4,75 в полза на щатския долар. Отваряйки дълга позиция при USD/JPY, към цената на позицията ще бъдат прибавяни определен брой пипсове всеки ден, докато тя остава отворена (отваряйки къса позиция, то определен брой пипсове ще бъдат изваждани всеки ден от вашата позиция). Точният брой пипсове се определя от т.нар. "суап числа". Ето и примерна таблица със суап числа, предлагана от даден форекс брокер:

Валутна
двойка

Суап-числа за пренос на
открита позиция

дълга
позиция

къса
позиция

EUR / USD

– 0.82

0.27

USD / JPY

1.34

– 1.85

USD / BGN

0.40

– 1.02

USD / CHF

0.76

– 1.27

GBP / USD

– 0.40

– 0.40

EUR / JPY

0.96

– 1.80

EUR / CHF

0.22

– 1.12

EUR / GBP

– 0.47

0.09

GBP / JPY

2.46

– 3.77

GBP / CHF

1.31

– 2.62

CHF / JPY

0.20

– 0.73

USD / CAD

0.08

– 0.54

EUR / CAD

– 0.65

-0.22

AUD / USD

0.05

– 0.37

EUR / AUD

– 1.65

0.71

NZD / USD

0.28

– 0.57

EUR / NZD

– 2.83

1.21

GBP / AUD

– 1.38

0.00

GBP / CAD

0.00

– 1.26

GBP / NZD

– 2.96

0.99

AUD / CHF

0.80

– 1.33

CAD / CHF

0.29

– 0.86

GBP / BGN

0.58

– 2.17

CHF / BGN

– 0.77

0.09

USD / NOK

0.86

– 3.43

USD / SEK

2.44

– 5.37

USD / DKK

3.44

– 5.89

USD / ZAR

– 4.95

1.98

AUD / CAD

0.24

– 0.72

AUD / NZD

– 0.87

– 0.08

EUR / NOK

– 2.82

– 1.69

EUR / SEK

– 1.29

– 3.87

EUR / ZAR

– 12.91

4.76

GBP / NOK

0.82

– 7.42

GBP / ZAR

– 12.68

0.98

NZD / CAD

0.39

– 1.05

NZD / JPY

1.20

– 1.86

CAD / JPY

0.80

– 1.37

AUD / JPY

1.26

– 1.80

NZD / CHF

0.88

– 1.58

Суап числото е равно на броя на пипсовете, които се прибавят към (или изваждат от) курса на откритата позиция всеки ден. Нека се върнем в примера по-горе. Отваряте дълга позиция в USD/JPY на обща стойност 100 000 долара. Суап числото при дълга позиция на USD/JPY е +1,34, т.е. за всеки ден, в който държите отворена дългата позиция, към сметката ви ще бъдат прибавяни 1,34 пипса. Доларовата стойност на печалбата (или загубата) се изчислява по следния метод:

(суап число) x (стойност на позицията) x (брой на дните) / 100 – за двойки, в които участва йената

(суап число) x (стойност на позицията) x (брой на дните) / 10 000 – за двойки, в които не участва йената

Резултатите са във втората валута.

Така при нашия пример за всеки ден, за който дългата позиция USD/JPY остава отворена, вие печелите:

(1,34) x (100 000 долара) x (1 ден) / 100 = 1340 йени (или около 11,2 долара)

Ако имате достатъчно средства за покриване на позицията, бихте могли да издържите евентуална моментна волатилност на валутната двойка и да регистрирате печалба само от лихвената разлика при дългосрочно инвестиране, в случай че няма значителна промяна в курса в края на периода.

Какви са рисковете?

Въпреки че за една година вие бихте регистрирали 364 пипса само от отварянето на позицията, съществува реалният шанс да загубите от спад в курса на валутата. Така ако USD/JPY след една година падне с повече от 364 пипса, то общата стойност на инвестицията ви ще намалее.

Ако приемем, че теорията за ефективността на финансовите пазари е в сила, то високите лихвени проценти би трябвало да отразяват слабост във вътрешната стойност на валутата. Така разликата между лихвите на двете държави е равна на очакванията на инвеститорите за темпото на обезценяване на по-високолихвената валута спрямо по-нисколихвената валута. Според икономическата теория в нашия пример в края на годината доларът би трябвало да се е обезценил с 364 пипса спрямо йената. В този случай инвеститорът не би трябвало да реализира никаква печалба, породена само от разликата в лихвените проценти.

Това обаче на практика не винаги е така и carry trade сделките често реализират големи печалби.

Тъй като инвестиции с цел печалба от лихвената разлика са тип carry trade, инвестирането по посока на лихвения диференциал има по-големи шансове за успех, когато съществува спокойствие на световните финансови пазари и доверието на инвеститорите в по-рискови активи е голямо.

Материалът не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение.

Няма коментари: