2007-08-17

Федералният Резерв понижи discount rate

Федералният Резерв понижи лихвеният процент по директните заеми към търговските банки (discount rate) с половин процент до 5.75%. В съпътстващо решението изявление се подчертава, че рисковете за забавяне на икономическия ръст са нараснали значително. Действието се предприема с цел да се осигури нормалното функциониране на финансовите пазари. Споменава се, че неблагоприятните условия на пазарите и високите лихвени проценти може да попречат на развитието на икономиката. FED гарантира, че следи внимателно икономическата обстановка и е готов на нови действия за да предотврати негативните ефекти за икономиката.

Няма коментари: