2007-04-25

Инфлация и златно покритие на парите

Инфлация и златно покритие на паритеВсеки ден, когато решим да закупим нещо, се сблъскваме с факта, че цените на стоките и услугите са станали по-скъпи. С други думи, ден след ден животът поскъпва. Този феномен се нарича инфлация. Инфлацията е един "мистичен" процес, който за повечето хора не е напълно ясно от какво бива предизвикан.

Инфлацията е процес, който не би трябвало да съществува;
ето два примера:

Да разгледаме производството на автомобили. Първите автомобили са били произвеждани много бавно, повечето неща са се правили на ръка. Цената на един автомобил в началото на 20-ти век е била съизмерима с цената на днешните самолети. По късно Хенри Форд през 1908 год. извършил истинска революция в производството на автомобили с неговия Ford Модел T. Благодарение на новите технологии като конвейра, цената на автомобил Ford-T е била $850, вместо $2'000-$3'000 за другите марки. През 1920 год. цената на Ford-T спаднала на $300 (триста).

Ford Model T,
около 1920 год.

Друг, по-нов пример, е компютърът. Цената на компютър DEC PDP/11 през 1970 год. е била около $10'000, а модерен преносим компютър на HP (фирмата наследник на DEC) може да струва под $1'000.

DEC PDP/11,
1970 год

Този процес на усъвършенстване на технологиите и производството се нарича продуктивност. Това е нормален процес, който съпътства човечеството през цялата му история. Много хора, вкл. икономисти, бъркат понятието продуктивност с дефлация.

Разглеждайки горните примери, би трябвало цените на повечето стоки да спадат с течение на времето, хората би трябвало да могат да закупуват все повече стоки на все по-ниски цени. Следвайки примера за автомобилите, един нов автомобил би трябвало да струва под $300, вместо около $8'000 (~12'000 лв.) за нов автомобил Skoda. Очевидно в реалния свят цените не спадат, а напротив - постоянно растат.На какво се дължи инфлацията според медиите и политиците?

Ако прегледаме медиите, ще ни бъде казано, че инфлацията се дължи на най-различни неща, процеси, събития и т.н., например:

 • 1. Обменен курс на EUR/USD или USD/BGN
 • 2. Повишение на цената на петрола (бензина)
 • 3. Повишение на цената на суровините
 • 4. Спекула
 • 5. Чорбаджилък, безскрупулни и алчни бизнесмени
 • 6. Световният заговор на Великите сили :-)
 • 7. Новите технологии

Разглеждйки по-внимателно дадените причини този феномен, можем да се досетим, че това не са реалните причини (може би с изключение на причина No.6 :-) ). Явно някой има полза да се манипулира мнението на хората по тези проблеми. Ето "оборване" на гореспоменатите причини.

Спекулата е характерна за социализма, централизираната икономика, монопола и картелите. Тя се изразява в повишение на цената на даден продукт (например плочки за баня :-) ), т.к. той не може да бъде намерен на пазара. В условията на пазарна икономика каквато има в България, не може да има спекула. Въпреки всичко тази "теория" е доста разпространена, т.к. социализмът в България бе строен цели 45 години.

Споменавайки за спекулата, трябва да се отбележи, че в някои области на живота в България все още има спекула. Това са остатъци от социализма, като например Топлофикация АД и фиксираните цени на българските цигари до влизането на България в Европейската Общност. Друг пример за спекула са българските мобилни (GSM) оператори, които де факто са организирали картел и само привидно симулират конкуренция.

По същата логика, инфлацията не може да се дължи на безскрупулни бизнесмени. В условията на пазарна икономика, ако цената на стоката нарасне "по желание" на бизнесмена, то тя (стоката) няма да се продава, освен в случая на монопол или картел.

Повишението на цените на суровините, петрола или чуждата валута, би могло да се приеме като причина за инфлацията, но веднага възниква контра въпросът - А кое предизвиква повишението на цените на валутата, суровините, нефта и т.н. ? Така се навлиза в един затворен кръг, и скоро се оказва, че това не е отговорът на въпроса какво предизвиква инфлация, а просто проследява ценообразуването.

Особено смешен е доводът за новите технологии, въпреки че много икономисти изтъкват именно него. Доводът се състои в това, че в модерния свят ние (хората) имаме блага каквито нашите предци преди 50 год. не са имали - например телевизията, компютрите, автоматичните перални машини, микровълнови печки, CD плейъри, GSM... Списъкът е безкраен. И защото имаме повече - трябва да работим повече. Ако тези неща са причината за инфлацията, то как трябва да се разглеждат откритията в началото на 20 век - електричеството, телефона, радиото, автомобила, грамофона? Излиза че има разлика между началото на 20 век, и неговия край. Разлика очевидно има, но тя не е в броя на откритията и новите технологии, а в нещо друго което не се споменава в довода :-) .

Какво представляват парите?

За да разберем как се появява инфлацията, трябва да разгледаме какво представляват парите и как работят банките. Част от тези въпроси са разгледани в статията ми Банкиране с частичен резерв, но въпреки това ще повторим основните точки.

Преди да е имало пари, е съществувала натуралната размяна. Някои стоки обаче не са имали значение само като стока, но и като нещо, което всеки би приел за размяна. Такава "стока" били златото и среброто. Всеки е приемал размяна за злато и сребро, защото след това е можел да го размени за друга стока, от която би имал нужда. Т.к. количеството на златото и среброто на света е ограничено, пазарът няма как да бъде "залян" с тези метали, така че цената на златото и среброто остава постоянна. По късно, някой решил да оформи парчетата метал във формата на "кръгче" с определена стандартна големина и така се появили монетите. Предполага се, че първата монета е била отсечена в Лидия през 6 век п.н.е. Интересно е че монетата е била от "електрон" - сплав от злато и сребро.

Хартиените пари - банкнотите - са се появили по-късно, след като златарите започнали да съхраняват златото на хората и издавали разписка срещу него (виж Банкиране с частичен резерв). Скоро хората започнали да разменят разписките вместо самото злато, но преносителят на разписката винаги е можел да получи златото срещу разписката.

Еднокилограмова
златна монета
Австралийско Кенгуру
емисия 2005

По-късно в много от държавите било забранено сеченето на монети, освен от т.н. монетен двор или централна банка - организация/предприятие, подчинено директно на "държавния глава" - цар, крал, президент... Т.к. не било удобно дребните монети да са от злато или сребро, те били отсичани то мед, желязо или друг, не толкова скъп метал. Оказало се, че медта (материала) в 10'000 монети по 1 ст. стрували по-евтино от 1 златна монета от 100 лв. (за улеснение използувам българските парични единици). Въпреки това, хората възприели това "неравенство", заради удобството, но и защото срещу съответния брой дребни монети винаги е можело да се получи златна монета. Ситуацията със банкнотите е подобна. Банкнотата не е имала никаква стойност като материал, вложен в нея, но е била използувана за удобство, и защото в централната банка е имало количество злато, отговарящо на стойността и.

Това обезпечение на парите със злато и сребро се нарича Златен стандарт, Сребърен стандарт или Биметализъм (Златен+сребърен стандарт, със фиксиран обменен курс на злато и сребро). Златният стандарт гарантира следните "атрибути" на парите:

 • 1. Мобилност на стойността - парите могат да служат, за да бъде преместена/"транспортирана" стойността им от едно място на друго.
 • 2. Запазване на стойността - парите запазват стойността си, и така да се каже я "транспортират" през времето. Модерните пари са загубили този атрибут, защото се обезценяват всеки ден.
 • 3. Размяна на стойността - парите могат да се разменят за стоки и услуги. Някои от модерните валути са загубили този атрибут, доказателство за това е, че много цени в България се дават в EUR или в USD, а не в български левове.

Исторически примери за повишение на цените (инфлация)

Ето няколко примера на повишение на цените в следствие на нарушаване на златния стандарт от управниците през вековете.

В древния Рим, управниците решили да отсекат монети с по-малък диаметър, но със същата номинална стойност. Новите пари не били "приети" от населението, заради което се наложило старите (с по-голям диаметър) да бъдат постепенно изкарани от употреба. Последвало повишение на цените, след което - повишение на данъците, и накрая разпад на Римската Империя.

По време на войната между Севера и Юга в САЩ, американският президент Абрахам Линкълн имал нужда от пари. Т.к. банкерите подкрепяли американския юг, му предложили заем срещу огромна лихва. Линкълн отказал. Скоро след това неговият финансов министър му предложил да напечата пари без покритие. Това били т.н. Greenbacks, тъй като гърба на банкнотата бил в зелен цвят. Линкълн провел войната с тези нови пари, цените се покачили неимоверно. Линкълн обвинил спекулантите за това покачване на цените, като същевременно изтеглил тези greenbacks от обръщение. Цените се върнали близо до предвоенните нива.

Абрахам Линкълн

След Първата Световна Война, съгласно Версайския договор, Германия (Weimar Republic) е трябвало да плати огромни репарации. За да "намалят" репарациите, около 1920 год. немското правителство решава да започне да печата пари без покритие - Papiermark ("Хартиени пари"). За последвалата инфлация биват обвинени "еврейските спекуланти" и "Великите сили". Цените се покачват дотолкова, че централната банка вече не е могла да печата достатъчно пари. Стига се до там, че парите (банкнотите) били използувани вместо дърва за огрев, т.е. хартията от която са направени банкнотите е била по скъпа като материал, от стойността на банкнотата. През 1923 се стига до печатане на банкнота от 100'000'000'000'000 марки (100 трилиона марки).

...банкнотите били използувани
вместо дърва за огрев...
снимка от 1923 год.

Инфлацията в Германия приключва през 1924 год. след като правителството пуска в обръщение нов вид марки - Rentenmark ("Осигурени пари"), обезпечени със земя, т.к. не е имало достатъчно злато за целта. Инфлацията в Германия е основната причина малко по-късно на политическата сцена да се появят нацистите, а след това и за началото на Втората световна война през 1939 год

Банкнота от 1'000 марки,
на която е ударен печат от централната банка,
определящ нова стойност - 1'000'000 марки

Инфлацията е скрит държавен данък.

Тези няколко примера ясно показват, че причината за инфлацията е увеличаването (inflate) на парите в обръщение. Покупателната способност на парите спада, но на страничния наблюдател му се струва, че цените се покачват. По този начин управляващите могат да похарчат повече пари за своите цели, като негативният ефект се усеща след поне 1 година, а междувременно може да се обвини някой друг за повишението на цените. Печатането на пари и инфлацията са един скрит данък с който се облага целия народ.

Това е и причината след Втората световна война да няма валути, обезпечени със злато. Модерните пари са просто хартийки, и не е важно коя валута е обезпечена и коя не, а е важно от коя валута колко нови пари се печатат. Това е една от причините еврото EUR да се е покачило толкова много спрямо USD. Истината е, че и двете валути спадат, но еврото EUR спада по бавно.

Annual Money-Supply Growth за 2006 год
Графиката показва колко % нови пари има
напечатани в различни държави.
Данни за този показател за САЩ не се съобщават,
защото са държавна тайна :-)
Данните за България са като тези за Еврозоната.

Някои държави, като Япония и Китай, нарочно предизвикват висока инфлация, тъй като това помага на износа им към други страни, най-често САЩ.

Българският лев е фиксиран за еврото EUR, затова положението в България е същото като това в Еврозоната. Печатането на нови евро EUR обезценява лева - точно толкова, колкото се обезценява самото евро EUR.

Цената на унция злато (~32 гр.) в USD
Януари.2000 год. до април.2007

Повишаването на инфлацията навсякъде по света доведе до растеж на цената на златото от около $300 до над $700. Чрез цената на златото може да се изчисли колко точно е загубата от инфлация. Автомобилът Ford-T, чиято цена е била $300, би трябвало да струва над 6 пъти повече - около $2'000 днешни долари.

Цената на 1 USD, "индексирана" според официалната
инфлация в САЩ за периода 1792 до 2004 год.
Графиката показва обезценка до 7 цента!!!
Цветовете показват:
 • Син - USD е бил обезпечен със злато;
 • Зелен - USD е бил обезпечен със злато,
  но обмяната е била лимитирана;
 • Червен - USD не е бил обезпечен.

Спадовете са както следва:

 • Война от 1812
 • Гражданска война (Войната между Севера и Юга)
 • Първа и втора световна война
 • Период на частична обмяна на USD към златото,
  невъзможна за обикновените хора - 1945 - 1971
 • Период на необезпечен USD - след 1971 до днес.

По всичко изглежда, че след 20-30 години светът отново ще се завърне към златния стандарт, но преди това хората ще трябва да се образоват, за да осъзнаят какво е изгубено и как са (били) манипулирани.© 24.APR.2007, Nikolay Mihaylov
nmmm@nmmm.nu

18 коментара:

Valentina Stein каза...

Поздравления за материала.

Анонимен каза...

Друга възможна причина за инфлацията е може би печатането на фалшиви банкноти, особенно долари, гледал съм предавания за разни страни от третия свят, където "здраво" печата, може би не само правителствата са виновни а и фалшификаторите, може би затова са махнали златни стандарт, заради фалшивите пари хм. Какво мислиш по въпроса (питам автора на статията)?

NMMM.NU каза...

Фалшиви пари? Едва ли. Има още една причина за инфлацията, нея не съм я описал, защото мисля да правя продължение на статията, и тя е Банкирането с частичен резерв за което писах, но погледнато от "полит икономическа" точка :) За това съм писал тук - Fractional reserve banking calculation, но без да го обяснявам нашироко.

Анонимен каза...

А защо така каточели с лека ръка подмина повишението на цената на петрола, като причина за инфлацията. Както златото така и петрола е ограничен. А почти всички блага се правят с петрол (пряко или непряко) и имайки впредвид, че световното потребление на блага се увеличава (увеличава се търсенето) заради увеличаващо се население, нормално е цените на благата да се вдигнат, тъй като те са ограничени. Т.е дори да не се печатат нови пари, пак ще има инфлация, т.е. самите стоки ще поскъпнат, а не парите да се обезценят. Пак ми е интересно какво мисли автора, тъй като виждам, че има доста обективно виждане на нещата и честно казано си запазих някои от статиите като ценна информация :)

NMMM.NU каза...

Hi,

Мисля, че съм написал ясно, че (поне според мене) инфлацията не се дължи на повишението на цената на петрола.

Ще ви дам един пример от Мизес, който го прочетох по-късно и за това не съм го написал в статията:

В "общество" в което няма инфлация (т.е. парите са постоянна величина), по някаква прчина цената на петрола се удвои. Някой потребители ще спрат да го ползват, някой ще ограничат ползването му. Т.е. ще почне да се купува по-малко петрол за същия обем пари както е било преди увеличението. Следователно цените на другите стоки ще... останат непроменени.

...ОБАЧЕ...

Да кажем, че петрола се повиши още - например още 5-10 пъти. Тогава вече няма да може да се ограничи полуването на петрола (защото който е могъл е намалил ползването вече). Това значи, че вече в "обществото" за петрол се дават по-голям обем пари от преди - Това автоматично означава по-малко пари за другите стоки. Т.е. цените на стоките ще... спаднат.

За съжаление, в реалния свят сме заляти от пари и това не може да се случи. Но подобни неща са се случвали преди 1900 год.

Когато човек печати пари - това е измама, когато държавата печати пари печати пари инфлация :-)

Анонимен каза...

браво!!!!

Анонимен каза...

Много се радвам, че открих отговори на някои доста смущаващи въпроси. Какъв според вас трябва да бъде подходът за намаляване на инфлацията. И дали една СТАГНАЦИЯ би имала положителен ефект, като на пример понижаване на цените които толково ИЗКУСТВЕНО се повишиха

NMMM.NU каза...

Инфлацията може да се спре със спирането на "печатането на пари". За съжаление обаче, положението в България е по-особено заради валутния борд. Лева в "вързан" към еврото, т.е. не е важно какво прави БНБ, а е важно какво прави ECB (Европейската Централна Банка).

До скоро ECB "поддържаше" инфлацията в границите на 2%. За съжаление от около два месеца това вече не е така.

По стагнация или депресия има дефлация - намаляване на паричната маса. Това се случва защото банките фалират една по една и е трудно да се теглят кредити.

Дефлацията според мен е по-зле от висока инфлация. Тогава цените спадат, което прецаква производството на "неща", т.к. цената спада, и никой не е луд да произвежда нещо което после ше продаде по-евтино. И така икономиката спира да работи - хората имат пари, стоките са евтини, нооооо... стоки НЯМА :)

Най-добрия вариант е да има инфлация около 1-2% на годишна база, но реални 2%, а не нещо което се представя като 2%.

Анонимен каза...

Инфлацията е НЕИЗБЕЖНА тя може и да е резултат от увеличението на паричната маса, но за това си има причина. Не се дължи на цената на перола ли? В твоя пример цената на петрола се вдига и остават по-малко пари за другите стоки (верно инфлация няма да има но и иконимика също) - по надолу сам осъзнаваш, че дефлацията е по-опасна, тоест необходими са повече пари за да се избегне фаталния край, тъй като досега паричната маса не се променя (при условие, че търсенето и предлагането са определящи твоя пример си е единствено за теоретични постановки без много да се припокрива с практиката), ще се напечатат пари вследсвие на повишеното търсене за да се закупят стоките с новите им по-високи цени на производителите зависими от петрола.

"Инфлацията може да се спре със спирането на "печатането на пари"."
- както и цялата икономика!

"т.е. не е важно какво прави БНБ, а е важно какво прави ECB (Европейската Централна Банка)."
- за кого да е важно, БНБ си действа според валутния борд при който зависимостта от ЕЦБ е единствено ако вследствие на нейните действия се промени курса на еврото спрямо другите валути,
След като ЕЦБ поддържа инфлация 2%, защо и тук не е толкова? защо след като тя сваля ОЛП тук БНБ не сваля?
Защото България все още не се е присъединила към европейския валутн съюз, за да ни диктуват от там каква политика да водим.
Нашата банкова система е доста по-различна и по-добра от европейската.

Ogi Penkov каза...

А какво мислите за факта че централните банки който печатат парите, дават същите тези пари на търговските банки който после трябва да бъдат върнати с лихвите. Тези пари за лихвите все от някъде трябва да се вземат, което принуждава централните банки през опрделен период от време да печатат още пари които пак ги дават на търговските банки срещу лихви и се получава един порочен затворен кръг на инфлацията.

NMMM.NU каза...

Да това е така, но има и още... Банките чрез fractional reserve увеличават инфлацията още 5 до 10 пъти. А лихвите няма с какви пари да бъдатвърнати, и е НЕОБХОДИМО да бъдат напечатани. В момента точно това се случва в САЩ - за да бъдат вурнати не само заемите но и лихвите, затова тоно в момента ФЕД печати като за световно, но все още НЯМА инфлационен ефект, т.к. банките не отпускат кредити. Ще пиша на тази тема скоро но да видим кога ще е.

Анонимен каза...

Аз имам един въпрос? Не съм много на ясно с всичките финансови закони и норми... но ми е чудно какво би станало с парите когато имаме безкраен източник на енергия които можем да го култивираме достатъчно добре че да ни осигури достатъчно енергия за всички нужди без излишни допълнителни средства.

NMMM.NU каза...

Тогава тази енергия ще стане почти безплатна. Но другите "неща" ще си останат както са.

В началото на 20 век, петролът е бил почти "безкраен" и почти безплатен - 1 барел е струвал центове. През 1940-те и 1950-те години, 1 литър петрол е бил по евтин от 1 литър газирана вода.

Автомобилите са се правели с "чупки" и "крила" :-) - т.е. обръщало се е внимание само на външния вид, а не колко гориво ще изхаби автомобилът.

В същото време останалата икономика е функционирала както съвременната.

"Безплатното" гориво (въглищата и парния двигател през 18-ти век и петрола и двигателя с вътрешно горене през 20-ти век) е помогнало само за безпрецедентен разтеж на икономиката и "благата за народа" :-) .

Анонимен каза...

Мерси за отговора, но идеята в периода на парните влакове е била друга да бъдат евтини (но евтини тогава е скъпи сега, заради изсичането на дърветата) и не да опазват околната среда а да пренасят товари на по големи разстояния по евтино(за тяхното време) за сметка на всякаква друга цена. А колите са били с цел печалба която наблюдаваме няколко десетилетия по късно, и първоначално е трябвало да се зарибят хората за да са зависими.
Както вече виждаме зависими сме а вече и от доста други работи на които ще им усетим негативните влияния след време.
Но когато нашата цел вече е ДРУГА да на мерим такъв източник които е сигурен за десетилетия и столетия дори нещата се променят тъй като технологиите с които вече разполага ме са достатъчни да ни подсигурят всичко само е нужна енергия... В този ред на мисли нямаме труд на хора, нямаме цени за енергия, тогава от какво би се сформирала цената. Аз си мисля че някой целенасочено иска да ни абонира и да си плащаме от раждане до гроб да генерираме печалба за някой или даже за самата държава защото ако ни няма нас няма държава. Кое е първичното строя или човека?
Заради този филм се замислих върху този въпрос: http://www.zeitgeistmovie.com/

Delyos каза...

Инфлацията в глобален план е единстженно и именно по вина на самите потребители. Автора излага тезата си много правилно от икономи4ески аспект като забражя за психологията на потребителя и на индивида в обществото в 21век. Никой не може да сравнява хората от преди 150 г. и сега. Тогава не е имало световни медии които да зарибяват по 24 4аса на ден с т.нар. АМЕРИКАНСКИ НА4ИН ХА ЖИВОТ - искай вси4ко, купувай вси4ко и то на мига, не утре или догодина(вземете за пример кредитната система). На никой не му пука кога ще свърши петрола или дали е здравословно а децата ти бмв-то да гори 15/100, всеки има определено време на този свят и бива зарибяван да го разменни за хартийки, а хартийките за блага за които не е ясно дали той има нужда.Блаженната простота да замениш живота си (нещо което не се продава никъде) за шарени тенекии и зле подредени камъни(които са навсякъде около нас).Колкото пове4е зарибени има толкова и по голямо хар4ене и производство се полу4ава. От там се полу4ава и голямото предлагане на пари спрямо стоки, а именно тяхното обезценяване и инфлация. Замислете се колко би струвало ферари в 19 век без нали4ието на МТV в Тибет(дори и да имат бензин)????

Анонимен каза...

А когато парите са били златни, тогава как не е имало инфлация и икономиката пак се е развивала?
geopeev@abv.bg

NMMM.NU каза...

Не е 100% правилно да се каже че не е имало инфлация. Злато се добива постоянно, затова има минимална инфлация, която спомага за развитието на икономиката.

Също банките поне след 1700 - 1800 години (пък може би и преди това) са банкирали с частични резерви, което е спомагало също за развитието на икономиката.

За негативната страна на частичния резерв, вижте мойта статия, а също и следния линк:

http://nmmmnu.blogspot.com/2008/04/fractional-reserve-banking-calculation.html

Анонимен каза...

Аз мисля че основната причина за инфлацията е Банкирането с частичен резерв! най-великата измама на човечеството, всичко останало е едно малко допълнение.